KHB

COVID-19 INFORMATION HUB

KHMER HEALTH BOARD
Created by the KHB to centralize and increase the accessibility of vital information about COVID-19 for the Khmer community and partners of our health board.* 
GET STARTED

Latest Updates

WA State's Mask Mandate

June 26, 2020
ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃសុក្រទី ២៦ ខែមិថុនា ប្រជាជនរស់នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ពេលនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈចំពោះសកម្មភាពទាំងក្នុងឬក្រៅផ្ទះ។ អ្វីដែលអាចយកមកប្រើជារបាំងគ្របមុខបានមានដូចជាម៉ាស់, សាច់ក្រណាត់ជាច្រើនស្រទាប់យកមកគ្របមុខហើយចងទៅខាងក្រោយក្បាល, កន្សែងរុំមុខ ឬក៏ក្រម៉ាដែលអាច យកមកគ្របពីលើមាត់និងច្រមុះ។  ក្មេងអាយុពី5ឆ្នាំឡើងទៅ ត្រូវតែពាក់របាំងមុខ, ក្មេងពីអាយុ2ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំ ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យពីមនុស្សចាស់។ បុគ្គលដែលអាចដោះរបាំងមុខចេញបានក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនគឺ៖ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់ឬមានសមត្ថភាពមិនធម្មតា មិនតម្រូវឱ្យពាក់របាំងមុខទេ។ ក្មេងអាយុក្រោម ២ ឆ្នាំមិនគួរពាក់របាំងមុខទេ។  នៅពេលនិយាយគ្នាជាមួយមនុស្សថ្លង់ឬអ្នកត្រចៀកធ្ងន់ គេអនុញ្ញាតអោយដោះរបាំងមុខចេញពេលបរិភោគទឹកឬអាហារ - សូមរក្សាចម្ងាយ៦ហ្វីតពីគ្នា អំឡុងពេលនៅខាងក្រៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈ​ - សូមរក្សាចម្ងាយ៦ហ្វីតពីមនុស្សណាដែល មិនមែនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក បើមិនធ្វើតាមបទបញ្ជានេះ អាចបណ្តាលឱ្យមានទោសនិងពិន័យជាប្រាក់ពី ២៥ដុល្លា ទៅ ១០០ដុល្លា និង/ឬរហូតដល់ ៩០ ថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងតំបន់។ សូមទាក់ទងទៅរដ្ធាភិបាលក្រុងរបស់អ្នកដើម្បីទទួលយករបាំងគ្របមុខ។ ប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ដែលមិនគ្រប់គ្រងដោយ រដ្ធាភិបាលក្រុងនឹងទទួលរបាំងគ្របមុខតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាតំបន់, សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអង្គការសាសនានៅតាមតំបន់នោះ។   ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ធវ៉ាស៊ីនតោន សូមទូរស័ព្ទទៅមណ្ឌលទទួលបន្ទុកជំងឺខូវីដ-១៩ COVID-19 ពីម៉ោង ៦ព្រឹកដល់ ម៉ោង១០យប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ - សុក្រ និងម៉ោង ៨ព្រឹកដល់ ម៉ោង៦ ល្ងាច ពីថ្ងៃសៅរ៍ - ថ្ងៃអាទិត្យ តាមរយៈលេខ […]

FREE COVID-19 TESTING at Harborview Medical Center

May 21, 2020
តើអ្នកមានគ្រុនក្ដៅខ្លួន ក្អក ហត់ ឬពិបាកដកដង្ហើម? តើអ្នកមានគ្រុនក្ដៅខ្លួន ក្អក ហត់ ឬពិបាកដកដង្ហើម? បើមាន, ចូរទូរស័ព្ទគ្រូពេទ្យដើម្បីសួរ តើអ្នកត្រូវធ្វើតេសន៏ Covid-19។ បើអ្នកគ្មានគ្រូពេទ្យ ចូរនិយាយជាមួយបុគ្គលិកធ្វើការនៅមន្ទីពេទ្យ Harborview។ បើអ្នកអាច អ្នកនឹងបានទទួលការធ្វើតេសន៏នៅទីកន្លែងនេះ។ បើអ្នកនិយាយភាសាផ្សេងៗក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស, មានអ្នកបកប្រែរភាសាតាមទូរស័ព្ទជូន។ ទូរស័ព្ទ លេខ ២០៦-៥២០-២២៨៥ ទទួលពត៍មានបន្ថែម។ ថ្ងៃពុធ និង ថ្ងៃសៅរ៏ ម៉ោង១០ព្រឹកដល់ម៉ោង៣ល្ងាច (Wed. & Sat. 10am-3pm)ដើរចូលទៅ ឬ បើកឡានចូលមិនចាំបាច់ដាក់ការណាត់ជួបអ្នកមិនចាំបាច់ជាអ្នកជំងឺរបស់ពេទ្យHarborviewទីកន្លែង៖Atlantic City Boat Ramp

Common questions about COVID-19

Updated August 10th, 2020.
Please click on the "+" sign to see answers below each question.

What is the difference between COVID-19 and Coronavirus [SARS-CoV-2]?

COVID-19 is the disease that is caused by the SARS-CoV-2 virus, which is sometimes called the novel coronavirus.

How is COVID-19 spread?

COVID-19 is mostly spread through DROPLETS and FOMITES during CLOSE and UNPROTECTED contact.
This can be through coughing, sneezing, and close personal contact such as touching or shaking hands. 

The can also live on surfaces for different amount of time. It can live on plastic and steel surfaces for several days. Touching an object or surface with the virus on it, then touching your face or other exposed areas before washing your hands increases the risk of spreading COVID-19.

Good hand hygiene, masks, and physical distancing are important in preventing the spread of COVID-19. 

more information about how respiratory diseases are spread

When we talk about how some diseases spread, we often use the terms like droplet, airborne, and fomites. What do they mean?

DROPLET - These are produced when you cough, sneeze, or even talk. Droplets are large and heavy so they fall to the ground quickly, typically within 2 meters or 6 feet.

AIRBORNE - These particles are like droplets that are much smaller in size and so can float in the air. They eventually fall to the ground, but just take a longer time. 

FOMITES - Fomites are any object that can could be infected with a virus, such as door handles, cell phones, and more.

What does it mean to be in "close contact"?

Close contact means being within 2 meters (6 feet) of a person confirmed to have COVID-19 for a long period of time or coming into contact with the secretions of that person.

For example, briefly walking by someone on a sidewalk is not considered close contact.

Are some people more at risk for COVID-19?

COVID-19 is a new disease and we are learning more about it every day. So far we know that certain people are more at risk for more severe presentations of the disease if they have these risk factors.
65 years and older / living in a nursing home or long term care facility.
Chronic lung disease / moderate to severe asthma
Serious heart conditions
Diabetes
Severe obesity
Weakened immune system
Chronic kidney disease on dialysis
Liver disease

What are common symptoms of COVID-19 disease?

Symptoms can appear 2-14 days after getting exposed to the virus.

People with COVID-19 disease may have:

Cough
Shortness of breath or difficulty breathing
Fever
Chills
Fatigue
Muscle Pain
Sore throat
Congestion or runny nose
Nausea or vomiting
Diarrhea
New loss of taste or smell

SOURCES

ENGLISH VERSION

HOW TO WEAR A FABRIC MASK SAFELY

A Khmer dubbed version is available in the Khmer language version of this website.
How to care for yourself and others with covid-19

វិធីថែរក្សាខ្លួនអ្នកឬអ្នកដទៃដែលកើតជំងឺខូវីដ១៩

UW EDGE + Duwamish River Cleanup Coalition and ECOSS

CORONAVIRUS MYTHS

Featured video of one of our board members speaking about common myths related to the CORONAVIRUS [the virus that causes COVID-19 disease].

COVID-19 Testing Information

Updated August 15th, 2020
Key facts about testing for COVID-19 disease
There should be no cost to you as a patient for testing, whether you have insurance or not.

Public Health – Seattle & King County is now recommending that anyone who has symptoms of COVID-19 or has come into close contact with a confirmed case be tested right away. 

If you need to be tested and don’t have a provider who can do the test, the King County COVID-19 call center is open 7 days a week 8 AM – 7 PM, at 206-477-3977. Interpreters available (say the name of the language when you call).
INTRODUCTION TO TESTING

COVID-19 TESTING BASICS

An introductory video about testing for COVID-19. A Khmer dubbed version is available in the Khmer language version of this website.
TESTING LOCATIONS FOR THOSE WHO CANNOT ACCESS COVID-19 TESTING THROUGH THEIR PROVIDER.

Please call the community health center directly to make an appointment.

UW Mobile Clinic

Seattle (Rainer Beach)
Atlantic City Boat Ramp
8702 Seward Park Ave S
Seattle, WA 98118
(Wed. and Sat., no appointment necessary) 

Interpretation Services Available

206.744.0400 

South Seattle College
6000 16th Avenue SW
Seattle, WA 98106
Fri., no appointment necessary) 

Interpretation Services Available

206.744.0400 

Neighborcare
Health

Meridian (North Seattle)
10521 Meridian Ave N
Seattle, WA 98133

206.788.3700

Rainier Beach (South Seattle)
9245 Rainier Ave S, 2nd Floor
Seattle, WA 98118

206.722.8444

High Point (West Seattle)
6020 35th Ave SE, 1st Floor
Seattle, WA 98126

Khmer Interpreters Available

206.461.6950

Vashon Island
10030 SW 210th St
Vashon Island, WA 98070

206.463.3671

Sea Mar

Federal Way
31405 18th Ave S
Federal Way, WA 98003

253.681.6600

White Center (Coming Soon)
9650 15th Avenue SW, #100
Seattle, WA 98106

206.965.1000

South Park (Coming Soon)
8720 14th Avenue S
Seattle, WA 98108

206.762.3730

Des Moines (Coming Soon)
2781 S 242nd St
Des Moines, WA 98198

206.212.4500

ICHS

206.788.3700

International District Clinic
720 8th Ave S
Seattle, WA 98104
(Directly in front of Clinic)

Health Point

Kent Urgent Care
219 State Ave N STE 100
Kent, WA 98030

253.372.3602

Public Health

Downtown Public Health Center
2124 4th Ave. (Behind)
Seattle, WA 98121

Interpretation Services Available

206.477.8300

Do you have medical questions related to COVID-19?

Contact the Public Health - Seattle & King County COVID-19 call center. Interpreters are available.

Public Health - seattle & king county COVID-19 resources

When to seek emergency medical attention

If someone is showing any of these signs, seek emergency medical care immediately.

• Trouble breathing
• Persistent pain or pressure in the chest
• New confusion
• Inability to wake or stay awake
• Bluish lips or face

This list is not all possible symptoms. Please call your medical provider for any other symptoms that are severe or concerning to you.

Call 911 or call ahead to your local emergency facility: Notify the operator that you are seeking care for someone who has or may have COVID-19.
COMMUNITY PARTNERS HIGHLIGHT

Resident assistance program created for Khmer families within King County

In partnership with the Khmer Community Services of Seattle & King County and through funding from the Seattle Center Foundation, our two organizations are providing language and direct services for Khmer families in King County.

If you know someone or you yourself are residing in King County and need assistance navigating and/or obtaining resources to help with rent or groceries, please contact KCSKC.

Here's what we're learning about the impact of COVID-19 on the Khmer community and other communities of color

Updated August 10th, 2020

In partnership with KCSKC, we've distributed over $30,000 in aid to over 140 households within the King County region and will continue to reach out to more.

With growing fear and anti-Asian bigotry amidst this pandemic, communities of color, immigrants, and refugees along with migrant workers and unhoused populations, are being hit first and hardest. This includes the Khmer community. 

To better inform agency decision makers and advocate for equitable allocation of resources, we will report what we've learned about how COVID-19 is impacting those we've reached.

Hover above each graph to get specific data value.

COVID-19 DATA ACROSS WASHINGTON STATE

Updated July 11th, 2020
Hover above each graph to get specific data value.

Number of people positive for COVID-19 by county [in Washington State]

King County, Snohomish, and Yakima counties currently have the most confirmed cases of COVID-19. This could be for a variety of reasons including larger populations, more testing opportunities available for residents, and earlier testing.
Source: 2019 Novel coronavirus outbreak [covid-19] Washington State. 

Number of new COVID-19 cases per week [in Washington State]

The number of new confirmed COVID-19 cases peaked the week of March 22nd. On March 23rd, Governor Inslee issued the "stay at home, stay healthy" order. The number of new COVID-19 cases have continued to decrease each week, but is starting to rise once again. 
Source: 2019 Novel coronavirus outbreak [covid-19] Washington State.
envelopeexit-uparrow-down-circle